Zadanie 2.

Napisz zapytanie, które pokaże nam wszystkie osoby kontaktowe z nazwiskiem zaczynającym się na ‘L’ (imię i nazwisko w bazie to jedna kolumna).

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CustomerID, CompanyName, ContactName, Wynik: 6 rows

3

Rozwiązanie

SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName
FROM dbo.Customers
WHERE ContactName LIKE '% L%';

[collapse]