Zadanie 10.

Z tabeli Employees (EmployeeID, FirstName, LastName) wybierz:

a) pracowników z UK

b) pracowników, którzy nie są z Londynu

c) urodzeni po 1960 roku

d) wszystkich panów

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: EmployeeID, FirstName, LastName, Country, City, BirthDate, TitleOfCourtesy, Wynik: a) 4 rows, b) 5 rows, c) 3 rows, d) 3 rows

Rozwiązanie

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName

FROM dbo.Employees

a) WHERE Country = 'UK'

b) WHERE City <> 'London'

c) WHERE BirthDate > '19610101'

d) WHERE TitleOfCourtesy = 'Mr.'

[collapse]