Zadanie 11.

Z tabeli Orders wybierz (OrderID, CustomerID) zamówienia:

a) dostarczone między 1 maja a 15 października 1997

b) dostarczone do Australii, Niemiec i Wielkiej Brytanii

c) obsługiwane przez przewoźnika o id 2

d) dostarczone do miast, których nazwa zaczyna się na litery od A, B, C i D

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: OrderID, CustomerID, ShippedDate, ShipCountry, ShipVia, ShipCity, Wynik: a) 184 rows, b) 178 rows, c) 326 rows, d) 271 rows

Rozwiązanie

SELECT OrderID, CustomerID

FROM dbo.Orders

a) WHERE ShippedDate >= '19970501' AND ShippedDate < '19971016'

lub inaczej: WHERE ShippedDate BETWEEN '19970501' AND '19971015'

b) WHERE ShipCountry in('Australia', 'Germany', 'UK')

lub: WHERE ShipCountry = 'Australia' or ShipCountry = 'Germany' or ShipCountry = 'UK'

c) WHERE ShipVia = 2

d) WHERE ShipCity LIKE '[A-D]%'

[collapse]