Zadanie 12.

Z tabeli Products wybierz (ProductID, ProductName) produkty:

a) należące do kategorii nr 7

b) takie, gdzie cena jednostkowa jest większa niż 15

c) w cenie do 10 lub powyżej 50

d) których nazwa na drugim miejscu ma literę ‘e’

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Products, Kolumny: ProductID, ProductName, CategoryID, UnitPrice, , Wyniki: a) 5 rows, b) 51 rows, c) 18 rows, d) 5 rows

Rozwiązanie

SELECT ProductID, ProductName

FROM dbo.Products

a) WHERE CategoryID = 7

b) WHERE UnitPrice > 15

c) WHERE UnitPrice < 10 OR UnitPrice > 50

d) WHERE ProductName LIKE '_e%'

[collapse]