Zadanie 25.

Dla wszystkich klientów z Wielkiej Brytanii (UK) pokaż nazwę firmy, osobę kontaktową, numer telefonu oraz fax (jeśli istnieje), w formie jaką przedstawiono na screenie.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CompanyName, ContactName, Phone, Fax, Wynik: 7 rows

33

Rozwiązanie

SELECT CompanyName, ContactName, CONCAT(Phone, ', Fax:'+ Fax) as 'Phone Number'
FROM dbo.Customers
WHERE Country = 'UK'
ORDER BY CompanyName;

[collapse]
  • Gromagi

    W tabeli dbo.Customers nie istnieje kolumna Country wiec odpowiedź wydaje się błędna.

    • Alexandretta

      Każdy kod który wstawiam do zadań jest kodem sprawdzonym i działającym, nie ma możliwości żebym wkleiła coś co nie działa. Poza tym w schematach bazy Northwind ta kolumna istnieje, więc prawdopodobnie problem jest gdzieś po Twojej stronie. Być może masz starą wersję bazy, w której faktycznie kilku tabel i kolumn brakuje: https://arrow-of-time.com/Comm_TestData.aspx