Zadanie 27.

Dla klientów z Francji wyświetl nazwę firmy, osobę kontaktową oraz numer telefonu; numer powinien być rozdzielony za pomocą myślników, zamiast kropek.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CompanyName, ContactName, Phone, Wynik: 11 rows

35

Rozwiązanie

SELECT CompanyName, ContactName, REPLACE(Phone, '.', '-') as Phone
FROM dbo.Customers
WHERE Country = 'France'
ORDER BY CompanyName;

[collapse]