Zadanie 29.

Dla każdego klienta pokaż datę oraz numer pierwszego złożonego zamówienia.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderID, OrderDate, Wynik: 89 rows

p29

Rozwiązanie

SELECT CustomerID, MIN(OrderID) as FirstOrder, MIN(OrderDate) as FirstOrderDate
FROM dbo.Orders
GROUP BY CustomerID;

[collapse]