Zadanie 3.

Znajdź pracowników zatrudnionych między październikiem 1993 a marcem 1994. Wynik posortuj według daty zatrudnienia.

Baza: Northwind, Tabele: dbo.Employees, Kolumny: FirstName, LastName, HireDate, Wynik: 4 rows

7

Rozwiązanie

SELECT FirstName, LastName, HireDate
FROM dbo.Employees
WHERE HireDate >= '19931001' AND HireDate < '19940401'
ORDER BY HireDate;

[collapse]