Zadanie 6.

Dla klienta o ID SAVEA wybierz wszystkie zamówienia złożone po 1 czerwca 1997.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderID, OrderDate, Wynik: 25 rows

27

Rozwiązanie


SELECT CustomerID, OrderID, Orderdate

FROM dbo.Orders

WHERE CustomerID = 'SAVEA' AND OrderDate >= '19970601'

ORDER BY OrderDate, OrderID;

[collapse]