Zadanie 7.

Dla zamówień o numerach od 10755 do 10847 (włącznie) ustal id klienta oraz datę zamówienia.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: OrderID, CustomerID, OrderDate, Wynik: 93 rows

28

Rozwiązanie

SELECT OrderID, CustomerID, OrderDate

FROM dbo.Orders

WHERE OrderID BETWEEN 10755 AND 10847

ORDER BY OrderID;

[collapse]