Zadanie 8.

Pokaż te zamówienia klienta o id SAVEA, które były obsługiwane przez pracowników o id 1, 3 lub 9.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderID, EmployeeID, Wynik: 9 rows

29

Rozwiązanie

SELECT CustomerID, OrderID, EmployeeID

FROM dbo.Orders

WHERE CustomerID = 'SAVEA' AND EmployeeID IN(1, 3, 9)

ORDER BY OrderID, EmployeeID;

[collapse]