Zadanie 9.

Z tabeli klientów wybierz kraj, miasto i nazwę firmy. Nazwa kraju ma zaczynać się literą A lub B.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: Country, City, CompanyName, Wynik: 16 rows

36

Rozwiązanie

SELECT Country, City, CompanyName
FROM dbo.Customers
WHERE Country LIKE '[A-B]%'
ORDER BY Country, City;

[collapse]