Zadanie 11.

Używając widoku Order Subtotals, napisz kwerendę, która zwróci zamówienia o wartości podobnej (plus minus 10%) do wskazanej (zadeklaruj w tym celu zmienną @sum). Wynik posortuj rosnąco.

Screen przedstawia część wyniku dla @sum = 400.

Baza: Northwind, Tabela (widok): dbo.Order Subtotals, Kolumny: OrderID, Subtotal, Wynik: 38 rows (dla @sum = 400)

s11

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie

DECLARE @sum as INT = 400;

SELECT OrderID, Subtotal
FROM dbo.[Order Subtotals]
WHERE Subtotal BETWEEN 0.9*(@sum) AND 1.1*(@sum)
ORDER BY Subtotal;

[collapse]