Zadanie 12.

Napisz kwerendę, która zwróci listę państw, do których dostarczono zamówienia w 1997 roku (nazwy państw nie mogą się powtarzać).

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: ShipCountry, ShippedDate, Wynik: 21 rows

17

Rozwiązanie

SELECT DISTINCT ShipCountry

FROM dbo.[Orders]

WHERE YEAR(ShippedDate) = '1997';

[collapse]