Zadanie 13.

Znajdź te zamówienia, w których zamówiono 5 lub więcej różnych produktów.

Schemat: OE, Tabela: Order_Items, Kolumny: order_id, product_id, Wynik: 73 rows

p13

 

 

 

 

Rozwiązanie

SELECT order_id, COUNT(product_id) as Products
FROM order_items
GROUP BY order_id
HAVING COUNT(product_id) >= 5
ORDER BY order_id;

[collapse]