Zadanie 15.

Jakie firmy dostarczają Tofu?

Baza: Northwind, Tabele: dbo.Suppliers, dbo.Products, Kolumny: SupplierID, CompanyName, ProductName, Wynik: 1 row

20

Rozwiązanie

SELECT S.SupplierID, S.CompanyName, P.ProductName

FROM dbo.Suppliers as S

JOIN dbo.Products as P on S.SupplierID = P.SupplierID

WHERE P.ProductName = 'Tofu';

[collapse]