Zadanie 27.

Korzystając z polskiego opisu produktu nr 2459 spraw, by wszystkie litery były wielkie, a zamiast spacji wstaw trzy kropki.

Schemat: OE, Tabela; Product_descriptions, Kolumny: product_id, language_id, translated_description, Wynik: 1 row

Rozwiązanie

SELECT upper(REPLACE(translated_description, ' ', '...'))
FROM product_descriptions
WHERE language_id = 'PL'
AND product_id = 2459;

[collapse]