Zadanie 30.

Jakie wyniki otrzymamy po uruchomieniu poniższego kodu?

a) SELECT 2 * 2,5

b) SELECT OrderID OrderDate FROM dbo.Orders;

Baza: Northwind

Rozwiązanie


a) 30a

Do określania miejsc dziesiętnych służy kropka, nie przecinek. Powyższy kod inaczej można zapisać jako SELECT (2 * 2), 5. Jeśli chcemy przemnożyć wartości, trzeba zamiast przecinka wstawić kropkę.

b) 30b

Zamiast spodziewanych dwóch kolumn, dostajemy jedną, w dodatku nazwa się nie zgadza. Dzieje się tak dlatego, że nie ma przecinka pomiędzy OrderID a OrderDate, co oznacza nadanie aliasu. Zapis taki jest jest równoważny z "SELECT OrderID as OrderDate".

[collapse]