Zadanie 4.

Stwórz zestawienie pracowników, tak jak pokazane na screenie.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: FirstName, LastName, TitleOfCourtesy, Title, Wynik: 9 rows

9

Rozwiązanie

SELECT (TitleOfCourtesy + ' ' + FirstName + ' ' + LastName + ', '+Title) as  Pracownicy
FROM dbo.Employees;

[collapse]