Zadanie 7.

Pokaż wszystkich pracowników zatrudnionych w 1993 roku.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: FirstName, LastName, HireDate, Wynik: 3 rows

11

Rozwiązanie

SELECT FirstName, LastName, HireDate
FROM dbo.Employees
WHERE YEAR(HireDate) = '1993'

— inna wersja: WHERE HireDate >= ‘19930101’ AND HireDate < ‘19940101’;

[collapse]